MENU

Politics

Computer

Entertainment

Quick Jump

Submit

Upload Files

Add YouTube Video

Submit Joke

Vcoderz On Facebook

Vcoderz on Al-Jazeera

Advertisement

 


Search VcoderZ!

Joke 562 Abu El Abed

Abu El Abed Buys an Air


Hayda Abu El Abed benhar sakar rasu men halo, eno keef ma3ad fee yneek kteer. Fa benhar seme3 eno fee be amerka 3amaleyet 3am y3amloa mechen elwahad yser awee bel"sex". Walla makasab khabar AA wrah 3ala amerka. Honeek chef kteer eyora chee be "300"dollar, we chee be "500", we chee be "1000" dollar. Walla AA 'al lahallo, "ma eli ella taba3 ell "1000" dollar. 3aemel el3amaleye AA we nezel 3ala Beirut. Awaal ma wesel 3ala elmatar 'al lahallo," la ballech men Jounyeh. Walla balach AA men honik lahad ma wesel 3ala elzaytoneh be Beirut. Honik elt'a be Abu Steif (AS).

Eja AS we sa'allo la AA keef la hatah 3am yetla3 ma3o ha elchi kello?

AS: Ya AA cho 3amelet la hatah feek tneek halad? Ma nehna klna bna3ref enak ma kelhalad feek edayen.
AA: Ma ana rehet 3ala amerka we rakabet eer jdeed.
AS, ( talking to himself)! We ana kamen badi rakeb wahad. Eem AS hajaz ticket we sefar 3ala amerka, we honik chef el eyora el mowjoden. Bas AS awda3o mana merteha metl AA. Aal lahallo,"ana aa'wa men AA we manee be7hajeh la eer galli. Eem rakab wa7ad be "300"dollar. We ba3ed hek reje3 3ala Beirut.
Aa'l lahallo: "madem AA wesel la el-zaytoneh, ma3neta labalech men el-dahyeh. Chef awal mara we ballach feha. Awal wahad, el teneh ma3ach fee AS ykafee. Beoum beroh la 3end AA we be'ello:
AS: Ya AA ma3ach feyih 3am beedar kafee, m3a eno ana ken feyih 'a3mel aktar menak?
AA: Aya eer chtaret?
AS: Taba3 el"300" dollar!
AA: Hayda eli 3aleh chemeyeh?
AS: Aywa!
AA: Wlak ma hayda ayree!

Previous Joke Next Joke

Go Back To Abu Abed Jokes List


 Home | Forums | About us | Contact us

The only Official website of vcoderz team

Designed & Powered by xcoder